SPFF 229

SPFF 229

Data ekspedycji 07.06.2012
Znak stacji SP6PCM/P
SPFF 229
Lokalizacja Miejscowość: Gierczyn
Obszar Natura 2000 PLH020102 – Łąki Gór i Pogórza Izerskiego
Loc. JO70QW
Województwo Dolnośląskie – D
Powiat lwówecki – LF
Gmina Mirsk
Gmina SP wg. SPAC LF-04-D
Liczba QSO  300
Operatorzy SQ6CU Arek, SQ6NEG Janusz

 

SONY DSC

Obszar obejmuje fragment podnóża Gór Izerskich (Kamienickiego Grzbietu) oraz Pogórza Izerskiego – najbardziej na zachód wysuniętej polskiej części Sudetów. Najważniejszym komponentem krajobrazowym i funkcjonalnym obszaru są obszary półnaturalne: łąki oraz murawy, mniejsze znaczenie mają lasy (zachowane głównie wzdłuż cieków oraz jako laski i zadrzewienia śródpolne). Obszar obejmuje półnaturalne górskie łąki i murawy użytkowane ekstensywnie (12% terenu), zachowane głównie wzdłuż cieków oraz lasy i zadrzewienia śródpolne (lasy iglaste – 13%, liściaste 3%, mieszane 11% powierzchni). Tereny uprawne zajmują 57% obszaru.

Jest to jedyne stanowisko wszewłogi górskiej – atlantyckiego gatunku znanego w Polsce tylko z Sudetów Zachodnich. Obok wszewłogi występuje tu wiele innych, cennych gatunków zwierząt np. przelatki aurina – największe znane stanowisko w Polsce Południowo-Zachodniej oraz modraszkowate – miejsce występowania ponad 2% populacji krajowej.

SONY DSC

SONY DSC